مهندس علی زواره

مهندس علی زواره

کارشناس ارشد مدیریت فناوری اطلاعات

مدرس دانشگاه کارمند دانشگاه علوم پزشکی گیلان

آرم دانشگاه علوم پزشکی گیلان

اطلاعات شخصی

  • تاریخ تولد: ۱۳۴۵
  • وضعیت تاهل: متأهل
  • ملیت: ایرانی

درباره من

مسئول فناوری اطلاعات دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، مدرس دانشگاه های علوم پزشکی گیلان، علمی و کاربردی، مؤسسه آموزش عالی کوشیار رشت

متولد سال ۱۳۴۵ در تهران، بزرگ شده در شهر لاهیجان، دیپلم  علوم تجربی را سال ۱۳۶۳ درشهر لاهیجان گرفتم،  در سال ۶۴ فوق دیپلم علوم آزمایشگاهی دانشگاه علوم پزشکی تبریز قبول شدم. در سال ۱۳۷۳ با مدرک علوم آزمایشگاهی استخدام دانشگاه علوم پزشکی گیلان شدم. در سال ۱۳۷۲ کارشناسی مهندسی نرم افزار دانشگاه آزاد اسلامی لاهیجان قبول شدم پس از فارغ التحصیلی در سال ۱۳۷۶ توانستم در سال ۱۳۷۷ تغییر وضعیت داده و مسئول فناوری اطلاعات دانشکده دندانپزشکی گیلان با این مدرک بشوم. با توجه به علاقه ای که به آموزش دادن داشتم در کنار فعالیت کارمندی، در سال ۱۳۷۷ آموزشگاه های کامپیوتر ایرانا و بایت را در رشت راه اندازی نمودم و چندین سال مشغول آموزش دروس مختلف سازمان فنی و حرفه ای رشته کامپیوتر در آموزشگاه بودم، پس از چندین سال آموزش در آموزشگاه های کامپیوتر رشت با آشنایی با ریاست وقت دانشکده فنی و مهندسی چمران رشت، جناب آقای مهندس صرفه جو، افتخاری شد که در سال ۱۳۸۴ با مدرک کارشناسی مشغول تدریس دانشجویان کاردانی شدم و بدین طریق ورود به آموزش در سطح دانشگاهی نمودم و بدنبال آن در سال ۱۳۸۸ کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامی تهران قبول شدم و در سال ۱۳۹۰ در این رشته فارغ التحصیل شدم و بعد از آن در دانشگاه های مختلف شهر رشت به تدریس ادامه دادم هم اکنون مدیر گروه کامپیوتر مؤسسه آموزش عالی کوشیار رشت می باشم و در آنجا مشغول به تدریس می باشم.

مشاهده بیشتر

مسئولیت های آموزشی و اجرایی

از۱۳۷۷تا۱۳۸۴

۷ سال

آموزشگاه کامپیوتر فنی و حرفه ایرشت

مؤسس، مدیر و مدرس آموزشگاه کامپیوتر

مؤسس، مدیر و مدرس دو آموزشگاه کامپیوتر فنی و حرفه ای ایرانا و بایت در شهر رشت

از۱۳۸۴تا۱۳۸۷

۳ سال

مراکز آموزشی و آموزشگاه های کامپیوتررشت

مدرس دوره های ICDL کارکنان دولت

مدرس کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، کارکنان آموزش و پرورش، کارکنان بانک های تجارت و صادرات، کارکنان مخابرات و کارکنان بیمه آسیا در مراکز آموزشی مربوط به این سازمان ها شامل مرکز آموزشی جهاد دانشگاهی، امور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بیمه آسیا، بانک تجارت، آموزشگاه های کامپیوتر مطهر و پارسیان.

از۱۳۸۵تا۱۳۹۱

۶ سال

دانشکده فنی و مهندسی چمرانرشت

مدرس کامپیوتر

مدرس دوره کاردانی کامپیوتر دانشکده فنی و مهندسی چمران رشت

از۱۳۸۶تا۱۳۹۱

۵ سال

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت

عضو کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

عضو کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

از۱۳۸۶تا۱۳۹۱

۵ سال

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت

عضو کمیته تحول اداری

عضو کمیته تحول اداری دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

از۱۳۸۷تا۱۳۸۷

۳ روز

دانشگاه پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلانانزلی

مصاحبه گر

مصاحبه فنی در رابطه با اطلاعات کامپیوتر پذیرفته شدگان رشته های پزشکی و دندانپزشکی واحد پردیس بین الملل دانشگاه علوم پزشکی گیلان

از۱۳۸۹تا۱۳۹۱

۳ سال

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت

رابط آموزشی

رابط آموزشی دانشکده دندانپزشکی گیلان با واحد آموزش کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان جهت معرفی و برگزاری دوره های آموزش ضمن خدمت کارکنان

از۱۳۹۱تا۱۳۹۸

۷ سال

دانشگاه های علمی کاربردی و موسسه های آموزش عالیرشت

مدرس کامپیوتر

مدرس دروس مختلف کامپیوتر برای دوره های کاردانی و کارشناسی در دانشگاه های علمی و کاربردی خانه کارگر، مخابرات، جهاد دانشگاهی و نیروی انتظامی همچینی موسسه آموزش عالی کوشیار رشت

از۱۳۹۲تاامروز

موسسه آموزش عالی کوشیاررشت

مدیر گروه کامپیوتر

افتخار مدیریت گروه کامپیوتر دوره های کاردانی و کارشناسی موسسه آموزش عالی کوشیار رشت

از۱۳۹۲تا۱۳۹۲

۲ ماه

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت

مسئول فنی سامانه یادگیری الکترونیکی

دو ماه همکاری با واحد EDC معاونت آموزشیی دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منظور راه اندازی سامانه یادگیری الکترونیکی دانشگاه

از۱۳۹۵تا۱۳۹۶

۱ سال

دانشکده دندانپزشکی گیلانرشت

مسئول روابط عمومی

مسئول روابط عمومی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان

از۱۳۹۵تا۱۳۹۷

۲ سال

معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گیلانرشت

عضو کمیته بسته توسعه آموزش مجازی

عضو کار گروه کمیته بررسی سخت افزار و نرم افزار بسته توسعه آموزش مجازی دانشگاه

از۱۳۹۵تا۱۳۹۷

۲ سال

مدیریت آمار و فناوری اطلاعاترشت

عضو کمیته مشورتی فناوری اطلاعات

عضو کمیته مشورتی فناوری اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی گیلان در زمان مدیریت سرکار خانم مهندس رضایی

از۱۳۹۵تاامروز

دانشکده دندانپزشکی گیلانرشت

عضو کمیته اعتبار بخشی

عضو کمیته اعتبار بخشی دانشکده دندانپزشکی گیلان به ریاست اولیه مرحوم دکتر جلیل خادمی  از سال ۹۵ تاکنون

از۱۳۹۶تا۱۳۹۷

۱ سال

دانشکده دندانپزشکی گیلانرشت

سرپرست اداره عمومی

مسئولیت سرپرستی اداره عمومی دانشکده دندانپزشکی گیلان پس از بازنشسته شدن رئیس اسبق در زمان ریاست دکتر حمیدرضا ذاکر جعفری

از۱۳۹۸تاتیر ماه ۱۳۹۹

کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکیرشت

مدیر کلینیک ویژه

مدیریت کلینیک ویژه دانشکده دندانپزشکی رشت با پیشنهاد ریاست محترم دانشکده دکتر رضا طایفه دولٌو و  ریاست محترم کلینیک ویژه های دانشکده دندانپزشکی دکتر حسین شیخ نژاد

مدارک دانشگاهی

مهارتهای کامپیوتری

MultiMedia
Photoshop
Data Structure
Data Banks
Data Analysis
Microsoft Office
Assembely
Vistual Basic
Vistual C# Sharp
Web Devleoper
Network
Digital Marketing

مقالات و گواهی ها